Sad surəsi

38:50

Qapıları onlar üçün (taybatay) açılmış Ədn cənnətləri!