Sad surəsi

38:49

Bu, (onları tə´riflə, minnətdarlıqla) yada salmaqdır (yaxud bu Qur´an sənin özün və ümmətin üçün bir öyüd-nəsihətdir). Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri gözəl bir qayıdış yeri (Cənnət) gözləyir!