Sad surəsi

38:48

(Ya Peyğəmbər!) İsmaili, (İlyasın əmisi oğlu) əl-Yəsə´i və Zül-Kifli də xatırla! Onların hamısı seçilmiş, ən yaxşı kimsələrdəndir!