Sad surəsi

38:40

Həqiqətən, o, (qiyamət günü) dərgahımıza yaxın olacaq və onun qayıdıb gələcəyi yer də gözəl olacaqdır (yaxud onun üçün dünyada çoxlu ne´mət, axirətdə isə gözəl sığınacaq - Cənnət vardır).