Sad surəsi

38:39

(Və ona belə buyurduq: ) "Bu Bizim ehsanımızdır, (ondan kimə istəsən) ver, yaxud (saxlayıb) vermə! O, saysız-hesabsızdır (səndən bu ne´mətlər barəsində haqq-hesab tələb olunmayacaqdır)".