Sad surəsi

38:37

(Biz) şeytanlardan olan hər bir bənnanı və qəvvası,