Sad surəsi

38:18

Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam-səhər onunla birlikdə (Allahı) təqdis edib şə´ninə tə´riflər deyərdilər.