Sad surəsi

38:12

Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Ad və sarsılmaz səltənət (möhtəşəm binalar və ya hündür qayalar, dar ağacları) sahibi Fir´an da (peyğəmbərləri) təkzib etmişdi.