Sad surəsi

38:1

Sad! (Şanlı-şərəfli) öyüd-nəsihətlə dolu Qur´ana and olsun!