Rum surəsi

30:6

(Bu zəfəri Kitab əhlinə) Allah və´d etdi. Allah Öz və´dinə xilaf çıxmaz. Lakin insanların çoxu (müşriklər bunu) bilməzlər!