Rum surəsi

30:59

Allah (haqqı) bilməyənlərin qəlblərini belə möhürləyər!