Rum surəsi

30:47

(Ya Rəsulum!) Biz səndən əvvəl də onların tayfalarına (neçə-neçə) peyğəmbərlər göndərmişdik. (Peyğəmbərlər) onlara açıq-aşkar mö´cüzələr gətirmişdilər. Biz (peyğəmbərləri təkzib edən) günahkarlardan intiqam aldıq. Mö´minlərə kömək etmək Bizə vacibdir! (Biz Öz və´dimizə əməl edərək mö´minlərə yardım etməliyik!)