Rum surəsi

30:4

Bir neçə ilin içində (üç illə doqquz, yaxud on il arasında). Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün mö´minlər sevinəcəklər;