Rum surəsi

30:32

O kəslərdən ki, öz dinini parçalayıb firqə-firqə oldular (bə´zisi bütlərə, bə´zisi günəşə və aya, bə´zisi ulduzlara səcdə etməyə başladılar). Hər bir firqə öz dininə (öz dininin haqq olduğuna) sevinər.