Rum surəsi

30:2

Rumlular (bizanslılar iranlılara) məğlub oldular.