Rum surəsi

30:17

Elə isə axşam-səhər (axşama yetişəndə, səhərə çıxanda) Allahı təqdis edib şə´ninə tə´riflər deyin! (Axşam, gecə və sübh namazlarını qılın!)