Rahmən surəsi

55:8

Ona görə ki, çəkidə hədi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz).