Rahmən surəsi

55:77

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!