Rahmən surəsi

55:75

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!