Rahmən surəsi

55:74

Onlara (ərlərindən) əvvəl heç bir ins-cins toxunmamışdır.