Rahmən surəsi

55:73

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!