Rahmən surəsi

55:72

Çadırlarda gözlərini (yalnız öz ərlərinə) dikmiş hurilər vardır.