Rahmən surəsi

55:71

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!