Rahmən surəsi

55:7

Göyü. O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu!