Rahmən surəsi

55:69

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!