Rahmən surəsi

55:68

Orada (o iki cənnətdə) növbənöv meyvələr, xurma və nar vardır.