Rahmən surəsi

55:67

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!