Rahmən surəsi

55:66

Orada (o iki cənnətdə) fəvvarə verib qaynayan iki bulaq vardır.