Rahmən surəsi

55:65

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!