Rahmən surəsi

55:64

(O iki cənnət) yamyaşıldır (o qədər yaşıldır ki, qaraya çalır).