Rahmən surəsi

55:62

Onlardan (o iki cənnətdən) başqa (mö´minlər üçün) daha iki cənnət (Firdovs və Mə´va cənnətləri) vardır.