Rahmən surəsi

55:61

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!