Rahmən surəsi

55:60

Yaxşılıq əvəzi ancaq yaxşılıqdır!