Rahmən surəsi

55:6

Otlar da, ağaclar da (Allaha) səcdə edər!