Rahmən surəsi

55:59

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!