Rahmən surəsi

55:58

Onlar (o qadınlar rəng və gözəllikcə), sanki yaqut və mərcandırlar.