Rahmən surəsi

55:57

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!