Rahmən surəsi

55:52

Orada (o iki cənnətdə) hər meyvədən (quru və təzətər olmaqla) iki növ vardır (mö´minlər onların birini dünyada görmüş, digərini isə görməmişlər).