Rahmən surəsi

55:51

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!