Rahmən surəsi

55:50

Orada (o cənnətlərdə) iki axar bulaq vardır.