Rahmən surəsi

55:5

Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə (hərəkət edər).