Rahmən surəsi

55:49

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!