Rahmən surəsi

55:48

(O iki cənnətin ağacları) qollu-budaqlıdır (merli-meyvəlidir).