Rahmən surəsi

55:47

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!