Rahmən surəsi

55:45

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!