Rahmən surəsi

55:44

Onlar onunla (cəhənnəm odu ilə) qaynar su arasında dolanıb duracaqlar.