Rahmən surəsi

55:42

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!