Rahmən surəsi

55:40

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!