Rahmən surəsi

55:4

Ona danışmağı (fikrini və duyğularını bəyan etməyi) öyrətdi.