Rahmən surəsi

55:38

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!